China Starfish Co. Ltd

No.7, Xiyuanzhuang Section, Tongji Street
Jimo, Qingdao
Shandong
China
Seafood Expo Global 2023