Dalian Hengjia Food Co.,Ltd

Longwangmiao Village Chengguan Street Zhuanghe City
Dalian
Liaoning
116400
China
8641186061096