Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd.

Dacheng Village, Xiaocheng Town, Lianjiang County
Fuzhou
Fujian
350511
China
Seafood Expo Global 2024, Seafood Expo North America 2023, Seafood Expo Asia 2023
86-591-833-2760-9