New Cheng Corporation

No. 5, Jianguo Rd., Neipu Township, Pingtung County 912018 , Taiwan (R.O.C.)
Taipei
00106
Taiwan
Seafood Expo Asia 2022, Seafood Expo Global 2024, Seafood Expo Global 2022, Seafood Expo Asia 2023, Seafood Expo Global 2023