Re:BLUE Inc.

337-55 Nasa, Shishikui-ura, Kaiyo-town
Kaifu-gun, Tokushima
7750512
Japan
Seafood Expo Asia 2023