Tsuruhachi co.,ltd.

The Royal Bldg 2F, 8-7, 3-Chome, Irifune
Tokyo
Chuo-ku
104-0042
Japan
  • Fin Fish » Cod
  • Value-Added Seafood » Seafood Battered
  • Value-Added Seafood » Sushi
  • Shellfish » Scallops-Sea
  • Shellfish » Shrimp-Cold Water
  • Fin Fish » Mahi Mahi
  • Fin Fish » Halibut
  • Fin Fish » Sea Bream
  • Shellfish » Shrimp
  • Fin Fish » Tuna
Seafood Expo North America 2023, Seafood Expo North America 2022