MaoMing Xinzhou Seafood Co., Ltd.

Guangzhou Baiyun Jianggao (Dianbai) Industrial Transfer Area
Maoming
Xinjiang
525400
China
86-668-528-6063